เกี่ยวกับเรา

บริษัทโฮมพลัสเอสเตท จำกัด ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นตัวแทนซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ก่อตั้งโดย น.ส.ชลธิชา ปรางค์ประทานพร
อายุ 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำงานอยู่ในแวดวงการเงินและการลงทุนมากว่า 20 ปี ได้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 เพื่อมารองรับการขยายตัวทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับช่วงปี 2559 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวจึงทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในกลุ่มอาเซียนด้วยกันส่งผลให้แรงงานมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นนับจากวันจัดตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ไว้วางใจทั้งจากลูกค้าสถาบันต่าง ๆ และลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้ดูแลการขายทรัพย์สินให้ด้วยดีเสมอมา โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนขายคอนโดมิเนียม และบ้านโครงการใหม่ของบริษัท ไรส์แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของฮ่องกง บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริการอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าด้วยประสบการณ์อย่างมืออาชีพมีทรัพย์หลากหลายทำเลให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ 

Visitors: 92,517